Hvad er korrekturlæsning?

Det handler først og fremmest om at fjerne fejl. Det vil typiske være stavefejl, grammatikfejl og tegnsætning. Men det kan også indbefatte en mere grundig gennemgang af sproget. Her kan man fx undersøge, om det er forståeligt nok, og om man i det hele taget kommunikerer hensigtsmæssigt.
Den mest hyppige fejl er forkert komma. Det er ikke en fejl, som mange lægger mærke til.